Quality study

EQA plasma cfDNA purification

The purpose of the study is to evaluate various platforms and kits for the purification of ctDNA, ensuring standardization of ctDNA purification methods and thereby enhancing the quality of ctDNA analyses in Denmark.

We seek ctDNA laboratories in Denmark to participate in the EQA.

far fa-calendar-alt

When?


 
 








 

Spring 2024

far fa-clipboard

Organiser

 
 







 


 
 








 

National Infrastructure 1 (NI1)
National Infrastructure 2 (NI2)

fas fa-pencil-alt

Registration 








 

Send an e-mail to Malene Green Madsen

malemad@regionsjaelland.dk

fas fa-users


 
 







 


 
 








 
Who?

 

ctDNA laboratories in Denmark

Procedure and timeframe

In Danish

EQA studiet kommer til at forløbe således:

  1. Tilmelding til kvalitetsstudiet senest d. 16. februar.
  2. Laboratoriet i Næstved forbereder plasma prøver.
  3. Plasma prøver sendes til deltagende laboratorierne d. 4. marts.
  4. De deltagende laboratorierne oprenser ctDNA prøverne og sender dem retur til Næstved laboratoriet. Samtidig udfyldes og indsendes det tilsendte rapporteringsskema. Alt sammen senest d. 4. april.
  5. Næstved laboratoriet analyserer ctDNA prøverne og måler på forskellige parametre såsom udbytte, mængde af enkeltstrenget DNA, proteinase K overførsel, fragmentering osv.
  6. Data anonymiseres og deles med alle DCCC ctDNA laboratorier slut Q2.

Plasma prøverne vil blive tilsendt på tøris i et sæt á 5 rør for hvert oprensningskit. Hvert rør i et sæt er mærket med 1 til 5 og indeholder 5 mL plasma. Hvis et laboratorie ønsker at teste flere oprensningskit og/eller platforme er dette også muligt. Der modtages i dette tilfælde flere sæt af 5 rør.

Do you want to participate?

If you wish to participate in this EQA ctDNA quality study, please send an email to malemad@regionsjaelland.dk by February 16th, specifying the number of different purification kits you would like to test.

If you have additional questions regarding the quality study, you may also send them to the same email address.

Image

ADDRESS FOR THE SECRETARIAT

Science Center Skejby, MOMA
Brendstrupgårdsvej 21, build. A
8200 Aarhus N